ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ദേശീയത: ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും

625.00

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ദേശീയത:
ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും

 

ബിപിൻ ചന്ദ്ര

 

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലാണ്. 1880 മുതൽ 1905 വരെയുള്ള കാലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുടെയും നയങ്ങളുടെയും ദേശീയമായ തിരിച്ചറിയലുകളുടെയും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബദൽ ദേശീയ പദ്ധതികളുടെ പരിണാമത്തിന്റെയും ക്രമാനുഗതമായ വികാസത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് വിഖ്യാത ചരിത്രകാരാനായ ബിപിൻ ചന്ദ്ര ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും നേതാക്കളും മാധ്യമങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവത്തെയും അവ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രതത്രജ്ഞരും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെയും തുറന്നു കാട്ടുന്നു.

വിവർത്തനം – എ പി കുഞ്ഞാമു

Bibin Chandra / Vipin Chandra
പേജ് 652 വില രൂ625

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indiayude Sampathika Deseeyatha

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ദേശീയത: ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ദേശീയത: ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Asadhyathayile Sadhyatha അസാധ്യതയിലെ സാധ്യത

  അസാധ്യതയിലെ സാധ്യത

  310.00
  Add to cart
 • India, Athinu Namme Enthu Padippikan Kazhiyum ഇന്ത്യ - അതിന് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

  ഇന്ത്യ – അതിന് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

  190.00
  Add to cart
 • Manushyan - Uthbhavavum Parinamavum മനുഷ്യൻ: ഉൽഭവവും പരിണാമവും

  മനുഷ്യൻ: ഉൽഭവവും പരിണാമവും

  130.00
  Add to cart
 • Lokacharithra Samgraham ലോകചരിത്ര സംഗ്രഹം

  Lokacharithra Samgraham ലോകചരിത്ര സംഗ്രഹം

  400.00
  Read more
 • Nottu Nirodhanam - Azhimathiyude Azhakkadal നോട്ടു നിരോധനം - അഴിമതിയുടെ ആഴക്കടൽ

  നോട്ടു നിരോധനം – അഴിമതിയുടെ ആഴക്കടൽ

  100.00
  Add to cart
 • Thiruvarppu Sanchara Swathanthrya Samaram തിരുവാർപ്പ് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യസമരം നവോത്ഥാനത്തിലെ ഒരേട്

  തിരുവാർപ്പ് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യസമരം നവോത്ഥാനത്തിലെ ഒരേട്

  90.00
  Add to cart
 • Swathanthra Chinthayude Suviseshangal സ്വതന്ത്രചിന്തയുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ

  സ്വതന്ത്രചിന്തയുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ

  170.00
  Add to cart
 • Desiyathayum Navabharathavum ദേശീയതയും നവഭാരതവും സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

  ദേശീയതയും നവഭാരതവും സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

  110.00
  Add to cart
 • Deseeyatha Nayattinu Irangumpol ദേശീയത നായാട്ടിനിറങ്ങുമ്പോൾ

  ദേശീയത നായാട്ടിനിറങ്ങുമ്പോൾ

  220.00
  Add to cart