ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ആർഎസ്എസ് പദ്ധതി

60.00

ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ആർഎസ്എസ് പദ്ധതി

അൺഡൂയിംഗ് ഇന്ത്യ, ദി ആർഎസ്എസ് വേ എന്ന് വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.  ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആർഎസ്എസ്സിന്റെ യഥാർഥത്തിലുള്ളതും ഔദ്യോഗികവുമായ വീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. പരിഭാഷ : എ എൻ സത്യദാസ്.

ML / Malayalam / Hinduism / Hidutwa

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indiaye Thakarkan RSS Paddhathi – Shamsul Islam

ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ആർഎസ്എസ് പദ്ധതി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ആർഎസ്എസ് പദ്ധതി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *