ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രം

140.00

ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രം

 

കെ രാജേന്ദ്രൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജയപരായങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചിഹ്നങ്ങൾ, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, വോട്ടിംഗ് രീതികൾ തുടങ്ങി ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പൗരനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

പേജ് 124 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Thiranjeduppu Charithram

ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Indian Bharanaghatana - Dr M V Pylee ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  325.00
  Add to cart
 • Indian Bharanaghatana - Oru Avalokanam ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന - ഒരു അവലോകനം - ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഒരു അവലോകനം – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  120.00
  Add to cart
 • Dravida Bhasha Vyakaranam -2 ദ്രാവിഡ ഭാഷാ വ്യാകരണം രണ്ടാം ഭാഗം

  ദ്രാവിഡ ഭാഷാ വ്യാകരണം രണ്ടാം ഭാഗം

  200.00
  Add to cart
 • Innalakalile Kozhikode ഇന്നലെകളിലെ കോഴിക്കോട്

  ഇന്നലെകളിലെ കോഴിക്കോട്

  260.00
  Add to cart
 • Mangal Yaan മംഗൾയാൻ - കാണാമറയത്തെ കൗതുകക്കാഴ്ചകൾ

  മംഗൾയാൻ – കാണാമറയത്തെ കൗതുകക്കാഴ്ചകൾ

  140.00
  Add to cart
 • Indian Bharanaghatana - Rashtrathinte Adharasila ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  350.00
  Add to cart