ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം – പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും

75.00

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം – പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും

 

പി കരുണാകരൻ

പാർലമെന്റിലെ സിപിഐ(എം)യുടെ പങ്കിനെപറ്റിയുള്ള രേഖമാത്രമല്ല ഇത്. യുവജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും ആരോഗ്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് അറിവു നൽകുന്ന സ്രോതസ്സായും ഈ പുസ്തകം മാറുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. – സീതാറാം യെച്ചൂരി

പേജ് 82 വില രൂ75

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Rashtriyam – Parliamentinu Akathum Purathum

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം – പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം – പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *