ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിനെതിരെ

130.00

ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിനെതിരെ

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നാളുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയനിയന്ത്രണം ഫാസിത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമരുകയാണ്. മുഴുവൻ ജനാധിപത്യശക്തികളും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. ഫാസിസത്തെ ആശയപരമായി നേരിടുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

ML / Malayalam / RSS / Hindutwa / Shiju Elias

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Facsisathinethire

ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിനെതിരെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിനെതിരെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *