ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ മതമാനങ്ങൾ

220.00

ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ മതമാനങ്ങൾ
ഷംസുൽ ഇസ്ലാം

 

ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ സങ്കീർണതകളെ ഇഴപിരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന രചന. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാജ്യദ്രോഹപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പരിഭാഷ  – എ എൻ സത്യദാസ്

പേജ് 354 വില രൂ220

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Desiyathayude Mathamanangal

ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ മതമാനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ മതമാനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *