ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

(5 customer reviews)

1,200.00

Indian Bharanaghatana

 

മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

 

2019-ലെ 104-ാം ഭേതഗതി വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂലഗ്രന്ഥം

A textbook amended up to the Constitution (104th Amendment) Act 2019

BARE ACT : included in this text has amendments up to 2019

Indian Bharanaghadana in Malayalam with English Text

 

പ്രത്യേകതകൾ

ലോകത്തിലെ ലിഖിതമായ ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും ദീർഘമായത്.
25 ഭാഗങ്ങൾ, 452 അനുഛേദങ്ങൾ , 12 പട്ടികകൾ.
ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാഷ്‌ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ്‌ നൽകുന്നു.
ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രതിനിധിസഭയുടെ ഭരണം രൂപവത്കരിച്ചു. ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണസഭയിലാണ്‌ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.
പരമാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു.
ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക്‌ (18 വയസ്സ്‌ തികഞ്ഞവർക്ക്‌) സമ്മതിദാനാവകാശം ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നു.
ഒരു സ്വതന്ത്രനീതിന്യായ വ്യവസ്‌തിഥി നിർമ്മിച്ചു.


ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഭാരതത്തെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ചെയ്യുവാനും അതിലെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം:

സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതിയും: ചിന്തയ്ക്കും ആശയപ്രകടനത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മത നിഷ്ഠയ്ക്കും ആരാധനക്കും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും;

പദവിയിലും അവസരത്തിലും സമത്വവും;
സംപ്രാപ്തമാക്കുവാനും;

അവർക്കെല്ലാമിടയിൽ

വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് സാഹോദര്യം പുലർത്തുവാനും;

സഗൗരവം തീരുമാനിക്കയാൽ;

നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയിൽ ഈ 1949 നവംബർ ഇരുപത്താറാം ദിവസം ഇതിനാൽ ഈ ഭരണഘടനയെ  സ്വീകരിക്കുകയും നിയതമാക്കുകയും നമുക്കുതന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.


ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നിയമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന. രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം, ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഘടന, അധികാരങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ, പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ, കടമകൾ, രാഷ്ട്രഭരണത്തിനായുള്ള നിർദേശകതത്ത്വങ്ങൾ, മുതലായവ ഭരണഘടന മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ലിഖിത ഭരണഘടനകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന. അതിന് 395 അനുച്ഛേദങ്ങൾ (യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകെ ഇതുവരെ  450) ഉണ്ട്.

1949 നവംബർ 26-നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത്. 1950 ജനുവരി 26 ന് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

 

Indian Bharanagadana / Bharanaghatana

പേജ് 962 വില രൂ1200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Bharanaghatana Malayalam

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

/ The Constitution of India – Malayalam & English

5 reviews for ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

 1. Binil Bhaskaran

  ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത ഇന്നിന്റെ ആവശ്യം

 2. Bharathan R Chv

  ഈ സമയത്താണ് ഭരണഘടന വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല സമയം !

 3. Test Mine

  Indian parliamentil ullavarku oro copy free ayi kodukanam. Ithenthanennu ariyan.

 4. Manoj Aruvikuzhy

  ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും സൂക്ഷിക്കേണ്ട പുസ്തകം.
  ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്.

 5. Nowshad

  Good

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Mooladhanam - Carl Marx മൂലധനം - കാൾ കാർക്‌സ്

  മൂലധനം – കാൾ കാർക്‌സ്

  2,880.00
  Add to cart

  മൂലധനം – കാൾ കാർക്‌സ്

  മൂലധനം
  കാൾ കാർക്‌സ്

  (വാല്യങ്ങൾ 1, 2, 3 ഒരുമിച്ച്‌)

  കമ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ സാമ്പത്തിക തത്ത്വങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് മൂലധനം (ദസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ). കാൾ മാക്സ്, ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്. സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. കാൾ മാക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ രചന പ്രധാനമായും നിർവഹിച്ചത്. ഏംഗൽസ് ഇതിനാവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ നടത്തി.

  മുതലാളിത്തത്തിനോടുള്ള ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. 1867-ൽ ആണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ വാല്യം പുറത്തിറക്കിയത്.

   

  കാൾ മാക്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ലാഭം എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി കൂലി കൊടുക്കാത്ത തൊഴിലിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിയുടെ അടിസ്ഥാനരീതിയാണെന്നും കാൾമാക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതുവരെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ, ഒരു സാധനം അതിന്റെ യഥാർഥവിലയേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റല്ല ലാഭം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും, ഒരു സാധനം അതിന്റെ യഥാർഥ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ്, അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ തൊഴിലിന്റെ കൂലി കുറച്ച് നൽകിയാണ് ലാഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം.

  ഇത് വിശദീകരിക്കുവാനായി മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ചലനതത്വം കാൾമാക്സ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. മൂലധനത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ, കൂലിവേലയുടെ വളർച്ച, തൊഴിലിടങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം, വിപണിയിലെ മത്സരങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം, ലാഭശതമാനം കുറയാനുള്ള പ്രവണത എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

  Muladhanam  / Karal Marx / Karl Marx / Karl Marcks

  2,880.00
 • Wuhan Diary വുഹാൻ ഡയറി - ഫാങ് ഫാങ്

  വുഹാൻ ഡയറി – ഫാങ് ഫാങ്

  450.00
  Add to cart

  വുഹാൻ ഡയറി – ഫാങ് ഫാങ്

  വുഹാൻ ഡയറി

   

  ഫാങ് ഫാങ്

   

  ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ

  “സംഘർഷാത്മകമായ ഭാവികാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരെത്തിനോട്ടമാണ് ഈ രചന” – ദി ന്യൂയോർക്കർ

   

  ലോകത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട വുഹാൻ നഗരത്തിൽ നിന്നും ലോക്ക്ഡൗൺകാല ജീവിതത്തെപ്പറ്റി തീവ്രവും ശക്തവും ആയ ദൃക്‌സാക്ഷിവിവരണം.

  ചൈനീസ് സർക്കാർ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ഫാങ് ഫാങ് എഴുതിത്തുടങ്ങിയ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ ആ നഗരത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനൗദ്യോഗിക വാർത്താ സ്രോതസ്സായി പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹം ഇന്നേവരെ അഭിമുഖികരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര മാരകമായ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുമായി ജയിച്ചതെങ്ങിനെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഫാങ്ങിന്റെ കുറിപ്പുകൾ.

  കൃത്യവിലോപം നടത്തിയ അധികാരികൾക്ക് നേരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വുഹാൻ നിവാസികൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും അവർ അനുഭവിച്ച അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഈ കുറിപ്പുകളിൽ നിറയുന്നു. അതേ സമയം ഏതൊരാളും തകർന്നുപോകുന്ന ഈ വിഷമഘട്ടത്തിലും വുഹാൻ നിവാസികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്ഥൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

  സെൻസർമാരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും വിമർശകരുടെ ഓൺലൈൻ ആക്രമണങ്ങളെയും കൂസാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും നീതിക്കും വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ ഫാങ് ഫാങ്ങിനെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ഒരാളായി തന്നെ മനസിലാക്കണം.

  ചൈനീസ് ജനതയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദന സമാനമാണെന്ന സത്യമാണ് ഈ വരികളിൽ തെളിയുന്നത്. വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം തുടരുന്ന ചൈനീസ് , അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അധികാര ഇടനാഴികളിൽ നീതിയുടെ ഈ ശബ്ദം പ്രതിധ്വനിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

  Fang Fang / Phang Phang / Corona Virus / Covid 19 / Wuhan China Virus / Fang Fang / Wang Fang
  പേജ് 362 വില രൂ450

  450.00
 • Thirukkural Malayalam തിരുക്കുറൾ

  തിരുക്കുറൾ

  590.00
  Add to cart

  തിരുക്കുറൾ

  തിരുക്കുറൾ

   

  തിരുവള്ളുവർ

  ജാതി, മത, വർഗ, വർണ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കും കാല, ദേശ, ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതീതമായി സർവജനങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദേശം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് തിരുവള്ളുവർ രചിച്ച ‘തിരുക്കറൾ’. ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ധാർമിക ഗ്രന്ഥവും തിരുക്കുറളാണ്. മതാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ധാർമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തരുക്കുറളിനാണ്.

  ജീവിത സമസ്യകൾക്ക് പരിഹാരമായി രചിക്കപ്പെട്ട അത്യപൂർവ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

  കുറൽ മതേതരഗ്രന്ഥമെന്ന് സുനിശ്ചയം പറയാനാകും. ദൈവം എന്നത് ആകെ 1330 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടു സന്ദർഭത്തിലാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കേവലം താരതമ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഭൂമിയിലെ രാജാവിന് കാലുകൊണ്ട് ഭൂമിയളന്നു നേടിയ വാമനനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് (ശ്ലോകം 610). രണ്ടാമത്തെ ഇടത്തിൽ ആകട്ടെ അതിലും രസാവഹമാണ്, പ്രണയിനിയുടെ തോളിൽ മയങ്ങുന്നതിനെക്കാൾ ആനന്ദം വിഷ്ണുലോകത്തിൽ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ശ്ലോകം 1103 ചോദിക്കുന്നത്. ഇതോടെ തീരുന്നു കുറളിലെ ദൈവപരാമർശം. തിരുവള്ളുവർക്ക് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ തീരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു കാണാവുന്നതാണ്.

   

  ധാർമികത, ജീവിചര്യ, സദ്മാർഗം എന്നിവയിലെ ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച കൃതിയായാണ് കുറൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലെ സാർവജനീനിയത മാനവീയതയ്ക്കും മതേതര സ്വഭാവത്തിനും പരിഗണനൽകിയാൽ കുറൾ പ്രാചീന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഉത്തമ രചനയാണ്. വർത്തമാന അബ്ദത്തെ (സിഇ) 450 മുതൽ 500 വർഷത്തിൽ എഴുത്തപ്പെട്ടതാണ് കുറൾ എന്നു അതിലെ ഭാഷാസവിശേഷതയിൽ നിന്നും ഗണിക്കാം. മൂന്നാം സംഘകാലത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടികഴിഞ്ഞാണ് കുറൾ ഉണ്ടായത്. (Wikipedia)

   

  ബൈബിളും, ഖുറാനും, ഗീതയുമെല്ലാം നിർദേശിക്കുന്ന ധാർമികതെയെക്കാൾ എത്രയെങ്കിലും ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ കുറളിന്റെ തലയെടുപ്പ്. കുറൾ രചിച്ചത് സംഘത്തമിഴ് ഭാഷയിലാണ്. തമിഴർക്ക് അത് വ്യാഖ്യാനസഹിതമല്ലാതെ വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഘത്തമിഴിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇന്ന് തമിഴും മലയാളവും സംസാരിക്കുന്ന ജനതയുടെ പൂർവികർ ആണെന്നു കാണാം. അവരുടെ പൊതുസാഹിത്യ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമായതിലാൽ തമിഴർക്ക് ഉള്ള അത്രയും തന്നെ അഭിമാനം മലയാളികൾക്കും കുറളിലെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലാസിക് പദവി ലഭിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിനും കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ് അത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ പൊതു പൈതൃകം മുൻനിർത്തിയാണ്, സംഘകാല തമിഴ് എത്രകണ്ട് തമിഴർക്ക് അവകാശപ്പെടാമോ അത്രകണ്ട് മലയാളിക്കും അവകാശപ്പെടാം. സംഘത്തമിഴ് രണ്ടുകൂട്ടർക്കും, തമിഴർക്കും മലയാളികൾക്കും വ്യാഖ്യാമനമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതും ഇവിടെ എടുത്തു പറയട്ടെ.

  കേവലം ഒരു കാവ്യത്തിനപ്പുറം ഉപനിഷത്ത്, പുരാണേതിഹാസങ്ങൾ എന്നിവയോടൊപ്പം നിൽക്കു ശ്രേഷ്ഠഗ്രന്ഥമാണ് തിരുക്കുറൽ. രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് രചിക്കപ്പെട്ട ഈ സുഭാഷിതഗ്രന്ഥം മാനവരാശിക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത മുതൽക്കൂട്ടുതന്നെയാണ്. – കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് പുസ്തക പരിചയത്തിലെ ആസ്വാദനം

  Thirukural / Kural / Kurral / Thiruvalluvar / Thirukkural / Tiruvalluvar

  പേജ് 804 വില രൂ590

  590.00
 • Indian Bharanaghatana - Dr M V Pylee ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  325.00
  Add to cart

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

   

  ഡോ എം വി പൈലി

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖമാത്രമല്ല. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആദർശാഭിലാഷങ്ങളുടെയും ഭാവിഭാഗധേയങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമദ് രൂപമായ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണല്ലോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നാമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ എല്ലാകാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരിഷ്‌ക്കരിച്ച പുതിയ പതിപ്പ്.

  വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും ഭരണഘടനാ നിയമവിദഗ്ദനും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ്ചാൻസലറുമായ ഡോ എം വി പൈലിയാണ ഗ്രന്ഥകാരൻ.

  M. V. Pylee was an Indian scholar, educationist and management guru, considered by many as the father of management education in Kerala and an authority on Constitutional Law. He was awarded Padmabhushan in 2006 by Government of India for his contributions to the fields of education and management. – Wikipedia.

  Bharanaghadana / Dr M V Pailee / Paile Pilee

  പേജ് 602 വില രൂ325

  325.00
 • Manusmrithi മനുസ്മൃതി - മലയാളം

  മനുസ്മൃതി – മലയാളം

  490.00
  Add to cart

  മനുസ്മൃതി – മലയാളം

  മനുസ്മൃതി

  മലയാളം

  സംസ്‌കൃത മൂലവും മലയാള രൂപവും  ചേർന്നത്

   

  ഹിന്ദുമത അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ആയിരം തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നുണയുണ്ട് – ഹിന്ദുമതത്തിലെ വർണവ്യവസ്ഥ തൊലിയുടെ നിറത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, അത് കർമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന്. മനുസ്മൃതി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ പൊളിഞ്ഞുവീഴുന്നതാണ് എന്തുപറഞ്ഞും ന്യായീകരണം നടത്തുന്നവരുടെ ഈ വാദം.
  ‘പ്രതിലോമജാതി’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ മനുസ്മൃതി പറയുന്നു – ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രൻ ജാതിയിൽ സൂത്രനായി വരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അനന്തരസ്ത്രീകളിലും ഏതാന്തരങ്ങളിലും ജനിക്കുന്ന പുത്രന്മാർ മാതാവിന്റെ ജാതിക്കുറവിനാൽ അനന്തരജർ ആണ്. ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണനിലുണ്ടാകുന്ന സൂതനും പ്രതിലോമജാതരും നികൃഷ്ടരാണ്. ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ശൂദ്രൻ അപകൃഷ്ടനായ ചണ്ഡാലനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

  മനുസ്മൃതി തീർത്തും പറയുന്നത് കാണുക – രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ സങ്കരജാതിയിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവരവരുടെ വൃത്തികൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

  ഇനി ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് കാണാം – ‘കാലമാനം’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ – ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്തമ ഭാഗമായ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതുകൊണ്ടും ക്ഷത്രിയാദികളെക്കാൾ മുന്നേ ജനിച്ചതുകൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ധർമാനുശാസനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വർണങ്ങളിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനാണ് ഉത്തമൻ.

  ബ്രാഹ്മണജന്മം തന്നെ ധർമത്തിന്റെ ശ്വാശ്വതമായ അവതാരമാണ്. ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ ജീവികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഏതാണ്ട് അവസാനഭാഗമായുള്ള ‘സാക്ഷി ധർമം’ എന്ന അധ്യാത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനാണ് ഉത്തമൻ, ആകാശത്തിലെ തേജസ്സുകളിൽ വെച്ച് ആദിത്യനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് സ്മൃതികാരൻ പറയുന്നത്.
  തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അധ്യയങ്ങളിലും ഇതു തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. മനുസ്മൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനം വരുന്ന ഭാഗത്ത് പച്ചയായ ബ്രാഹ്മണസ്തുതി മാത്രമെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

  നിരീശ്വരവാദികളെയും സ്മൃതികാരൻ വെറുതെ വിടുന്നില്ല, കേട്ടോ – നാസ്തികത്വം, വേദനിന്ദ, അഭിമാനം, ക്രോധം ക്രൂരത എന്നിവ വർജിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് (സാമാന്യവിധി എ്ന്ന അധ്യായം) അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു രസാവഹമായ കാര്യമുണ്ട് – കോപാത്താൽ ബ്രാഹ്മണനെ തൃണം കൊണ്ടുപോലും അടിക്കരുത്. അടിച്ചാൽ 21 ജന്മം പാപയോനികളിൽ ജനിക്കുമത്രേ.

  എത്രവെളുപ്പിച്ചാലും വെളുക്കാത്ത വെറുപ്പിന്റെയും വർണവെറിയുടെയും ആശയങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞതാണ് മനുസ്മൃതിയെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

  പലവായനക്കാരും മനുസ്മൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വീണ്ടും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

  മനുസ്മൃതി – മൂലകൃതി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.

  Manusmruthi / Manusmruti / Manusmriti

  പേജ് 568 വില രൂ490

  490.00
 • Gandhijiyude Uthkrishta Nethruthwam ഗാന്ധിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നേതൃത്വം

  ഗാന്ധിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നേതൃത്വം

  260.00
  Add to cart

  ഗാന്ധിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നേതൃത്വം

  ഗാന്ധിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നേതൃത്വം

   

   

  പാസ്‌ക്കൽ അലൻ നസ്രേത്ത്

  കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഒട്ടേറെ ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതി.

   

  ഗാന്ധിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നേതൃത്വം എന്ന വിസ്മയകരമായ സമ്മാനത്തിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും – ബറാക് ഒബാമ, പ്രസിന്റ്, യുഎസ്എ

  മൺമറഞ്ഞ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗാന്ധിജിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും ആദർശങ്ങളും ഇന്നും ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവയുടെ കാലിക പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഉത്തേജനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്കുന്ന ജനസമ്മതിയുടെ വേറിട്ടൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം. – മൻമോഹൻ സിങ്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

  ഉദാത്തവും ഉതകൃഷ്ടവുമായ ഒരു കൃതി – ഐ കെ ഗുജറാൾ, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി

  ഗാന്ധിജിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നേതൃത്വം എന്ന ഈ പുസ്തകം എന്നും എനിക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. – മീരാ കുമാർ, ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ

  ഗാന്ധി ഒരു ഉത്തമ മാതൃക എന്ന അധ്യായമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് – എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം, മുൻ പ്രസിഡന്റ്

  എന്റെ രാജ്യത്തെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പലഭാഗങ്ങളും. – കൊറാസോൺ അക്വീനോ, മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ഫിലിപ്പൈൻസ്

  വിവർത്തനം – കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ

  Gandhi / Gandhiji / Pascal Allen

  പേജ് 308 വില രൂ260

  260.00
 • K Damodaran - Sampurna Krithikal - 10 Volumes കെ ദാമോദരൻ - സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  2,500.00
  Add to cart

  കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

   

  10 വാല്യങ്ങൾ

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ, ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രതിഭയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചമായ വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധിഷണാശക്തിക്കുമുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ കെല്പുള്ള മറ്റൊരു പേരില്ലതന്നെ.

  Damodharan / Dhamodharan / Dhamodaran / K Damoodaran / Damoodhran

   

  2,500.00
 • മഹാഭാരതം സമ്പൂർണ ഗദ്യരൂപത്തിൽ

  മഹാഭാരതം സമ്പൂർണ ഗദ്യരൂപത്തിൽ

  1,180.00
  Add to cart

  മഹാഭാരതം സമ്പൂർണ ഗദ്യരൂപത്തിൽ

  മഹാഭാരതം ഗദ്യാഖ്യാനവും കിളിപ്പാട്ടും

   

  യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മനുഷ്യൻ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും സ്വാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ആത്മചിന്തയിലൂടെയും നേടിയ അറിവിന്റെ അന്തസത്താണ് മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസകാവ്യത്തിലൂടെ വേദവ്യാസൻ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത്. മഹാസാഗരംപോലെ ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഈ കൃതിയിൽ ഇല്ലാത്തതായത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവിതസന്ദർഭങ്ങളും മറ്റൊരു ലോകസാഹിത്യകൃതിയിലും ഇല്ല. ഭാരതീയസംസ്‌കൃതിയെയും സാഹിത്യത്തെയും പരിപോഷിപ്പിച്ച മഹാഭാരതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വേദാന്തസാരമായ ഭഗവദ്ഗീത പോലും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും മനസിലാക്കുവാൻ മഹാഭാരതംപോലെ മറ്റൊരു കൃതിയും നമ്മെ സഹായിക്കില്ല .

  മഹാകവി ഉള്ളൂർ മഹാഭാരത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അനുസ്മരിക്കാം: “ലോകത്തിലെ സകലഗ്രന്ഥങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മഹാഭാരതം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നഷ്ടബോധമുണ്ടാവുകയില്ല”

  വിവർത്തനം
  എം പി ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള (1924 – 1999).
  വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ, മുൻ തിരുകൊച്ചി സാമാജികൻ. കലാ സാഹിത്യ രംഗത്തും രാഷ്രീയ രംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു, ശേഷം ആത്മീയ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തു. കേന്ദ്ര സഹിത്യ അക്കാദമിയുടേതുൾപ്പെടെ പല പുരസ്‌കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ‘ജ്ഞാനഗീത’ എന്ന ആധ്യത്മിക മാസികയ്ക്കു അദ്ദേഹം ജന്മം നൽകി. വിവിധ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  Maha Bharatham / Mahabaratham / Sampoora Mahabhratham / Sampurna Mahabharatham

  ഡമ്മി 1/8 -ന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പം (27 cm x  21 cm), ഡീലക്‌സ് ബയന്റിംഗ്‌

  പേജ് 766 വില രൂ1180

  1,180.00
 • Indian Bharanaghatana - Rashtrathinte Adharasila ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  350.00
  Add to cart

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
  രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആധാരശില

   

  ഗ്രൻവിൽ സിവാഡ്‌ ഓസ്റ്റിൻ

  ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേത് എന്ന് അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ക്രമത്തിലധികം ദീർഘവും സങ്കീർണവുമായിപ്പോയെന്ന് വിമർശനമുണ്ട്. ഭാഷ, ജാതി, വർഗം, മതം സംസ്‌കാരം എന്നിവയുടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യം ഭരണഘടനാ നിർമാതക്കളെ സ്വാധീനിച്ചതായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം. ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, നിയമത്തിനു മുൻപിൽ തുല്യത, നിർദേശകതത്വങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സമത്വം എന്നിവ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളീയർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നത്.

  ഈ അതുല്യ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച അമേരിക്കൻ ചരിത്രകാരനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വിഗദ്ധനുമായ ഗ്രൻവിൽ സിവാഡിനു 2011-ൽ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു.

  വിവർത്തനം : ഗോവിന്ദൻ എസ് തമ്പി

  National Translation Mission, Central Institute of Indian Languages, Govt of India
  Indian Bharanaghadana

  പേജ് 562  വില രൂ350

  കൂടുതൽ കാണുക

  350.00