ഇന്ത്യാവിഭനജനത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം

75.00

ഇന്ത്യാവിഭനജനത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം

 

എ നൗഷാദ്‌

ഇന്ത്യാവിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് പതിവു വായനകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമായി, വിഭജനത്തിലേക്കു നയിച്ച അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു പുതിയ വിലയിരുത്തൽ. ഒപ്പം ഗാന്ധി – അംബേദ്ക്കർ നിലപാടുകളും തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുന്നു.

ML / Malayalam / Indian History / Nowshad

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

India Vibhajanathilekku Oru Ethinottam

ഇന്ത്യാവിഭനജനത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യാവിഭനജനത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *