ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ

65.00

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ
ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൻറെ മക്കളുടെ അധ:സ്ഥിതാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമായ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ മറച്ചു വച്ചു കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികളെ യുക്തിയുക്തം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി.

THP Chentharassery / T H P Chentharasseri

പേജ് 68 വില രൂ65

✅ SHARE THIS ➷

Description

India Charithrathile Chathikuzhikal – THP Chentharasseri

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *