ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

65.00

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ
ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൻറെ മക്കളുടെ അധ:സ്ഥിതാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമായ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ മറച്ചു വച്ചു കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികളെ യുക്തിയുക്തം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി.

THP Chentharassery / T H P Chentharasseri

പേജ് 68 വില രൂ65

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

India Charithrathile Chathikuzhikal – THP Chentharasseri

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *