ഇന്ത്യ – അതിന് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും – മാക്‌സ് മുള്ളർ

190.00

ഇന്ത്യ – അതിന് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും
മാക്‌സ് മുള്ളർ

ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗത്തിനായി കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി മുള്ളർ നടത്തിയ ഏഴു പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് ഈ പുസ്തകം. ആർഷസംസ്‌ക്കാരത്തിന്റ സ്‌ത്രോതസ്സുകൾ, അതിന്റെ ആവിർഭാവം, ആർഷദർശനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, ഇതരദർശനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആർഷദർശനങ്ങൾക്കുള്ള മികവുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മഹത്തും ഉദാത്തവുമായ ഈ കൃതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

വിവർത്തനം – കെ സി സി നായർ . സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ അവതാരിക.

പേജ് 210

കൂടുതൽ കാണുക

Max Muller / Indian Philosophy 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

India, Athinu Namme Enthu Padippikan Kazhiyum – Max Muller

ഇന്ത്യ – അതിന് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യ – അതിന് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും – മാക്‌സ് മുള്ളർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *