ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും

120.00

ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും

 

ചന്ദ്രസേനൻ മിതൃമ്മല

 

“ഇന്ദ്രജാലത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നവർക്കും ഇന്ദ്രജാലം മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമല്ല. ഏതൊരു അവതരണ കലയിലും താൽപര്യമുള്ളവർക്കും വളരെയേറെ അറിവു നല്‌കുന്ന ഒരു പുസ്‌തകമാണിത്.”

ഗോപിനാഥ്‌ മുതുകാട്

 

Chandrasenan Mithrimmala / Chandrasenan mithirmala

 

പേജ് 128 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indhrajalavum Shasthravum

ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ദ്രജാലവും ശാസ്ത്രവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *