ઈકિગાઈ

349.00

ઈકિગાઈ
હેક્ટર ગાર્સિયા અને ફ્રાન્સેસ્ક મિરાલેસ

લાંબા, સુખી અને સાર્થક જીવનનું જાપાનીઝ રહસ્ય

“લાંબું જીવન જીવવું છે ? સત ત વ્યસ્ત રહો. ઈકિગાઈ એટલે કશું જ ન કરવાની કળા, તો ઈકિગાઈ  એટલે ધ્યાનસ્થ થઈ આનંદપૂર્વક કશુંક કરતા રહેવાની કળા.” – ન્યૂ યોક પોસ્ટ

“ઈકિગાઈ એ રીતે લોકોને પોતાનું જીવન સરળ બનાવવાનું કહે છે કે જેમાં આનંદ આવે એ કામ જ કરો… જે રીતે ‘The Life Changing Magic of Tyding Up” ‘માં એ વાત પર ભાર મૂકાયો છે કે “જેને કાયમ રાખવાનું છે એને પસંદ કરો, નહીં કે જેનાથી મુક્તિ પામવાની છે’, એવી જ રીતે આ પુસ્તકમાં એમ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે વૃદ્ધ ન થવું એટલે સતત કામ કરતા રહેવું, હસતા અને સક્રિય રહેવું અને આસપાસના લોકોને મળતા રહેવું.” – કોનમારી ન્યૂઝલેટર

ભાવાનુવાદ : ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’

જાપાનના ઓકિનાવામાં 100 વર્ષથી વધુ જીવનારા લોકોની સંખ્યા શા માટે સૌથી વધારે છે? તેમના લાંબા, સુખી અને સાર્થક જીવનનું જાપાનીઝ રહસ્ય શું છે? તેમાં ‘ઇકિગાઇ’નો શું ફાળો છે? ‘ઇકિગાઇ’ એટલે શું? કઇ રીતે તમે તમારું ‘ઇકિગાઇ’ પામીને લાંબુ, સુખી અને સાર્થક જીવન જીવી શકશો? એ બધું જ તમને વાંચવા મળશે આ પુસ્તક ‘ઇકિગાઇ’માં.

ગુજરાઈમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બેસ્ટ સેલર

 

પૃષ્ઠ 208 કિંમત રૂ349

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ikigai – Gujarati

ઈકિગાઈ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ઈકિગાઈ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *