ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള

230.00

ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ

 

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള

അഭയശിഖരത്തിലെ ദൈന്യപതാകയായിരുന്നു ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള. ആകുലതകളുടെ കഴുവേറലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ. കാല്പനികതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും സൗഭാഗ്യത്തെയും മലയാള ഭാവുകത്വത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയും അതിന്റെ ദുരന്താവസ്ഥയെ യാഥ്യാർഥ്യമാവണ്ണം നെഞ്ചേറ്റുകയും ചെയ്ത ഇടപ്പള്ളിക്കൃതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം

ആസ്വാദനം: കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

Idappalli Rankhavanpillai / Ideppalli Rghavanpillai

പേജ് 226 വില രൂ230

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Idappalliyude Samboornakrithikal

ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇടപ്പള്ളിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ – ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *