ഹൈദരാലിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധങ്ങൾ

210.00

ഹൈദരാലിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധങ്ങൾ

 

ഡോ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ്

 

ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ശക്തരായ എതിരാളികളാണ് മൈസൂർ റആജാക്കന്മാർ ഹൈദരാലിയും ബ്രിട്ടീഷ്കാരുമായുള്ള ബന്ധം ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരധ്യായമാണ് മലയാളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കൃതിയില്ലായെന്നു തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ സി എച് ആർ ഉമായി സഹകരിച് ബി.ഷെയ്ക്കലി രചിച്ച “British Relation With Hyder Ali” എന്ന പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി “ഹൈദരാലിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഞങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്.

Dr K K N Kurup

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hydraliyude British Bandhagal

ഹൈദരാലിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹൈദരാലിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *