ഹ്യൂഗോ ഷാവേസും  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഷ്യലിസവും

140.00

ഹ്യൂഗോ ഷാവേസും  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഷ്യലിസവും
 വെനസ്വേലയിലെ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമരങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഷേവേസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ജനകീയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ സവിസ്താരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ജനകീയ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകം ഒരു വഴികാട്ടി തന്നെയാകും.
ML / Malayalam / Politics
✅ SHARE THIS ➷

Description

Hugo Shavezum Socialisavum

ഹ്യൂഗോ ഷാവേസും  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഷ്യലിസവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹ്യൂഗോ ഷാവേസും  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഷ്യലിസവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *