ഹൃദയം തുറക്കുന്ന താക്കോലുകൾ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കത്തുകൾ

80.00

ഹൃദയം തുറക്കുന്ന താക്കോലുകൾ
പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കത്തുകൾ

മഹാകവി സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരന് എഴുതിയ കത്തകൾ.

നിള പോലെ നിർമലമാണ് പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ. ഒരേ സമയം സ്‌നേഹിക്കുകയും വെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വ വൈചിത്ര്യത്തിന് ഉടമയായ മഹാകവിയുടെ ഓരോ കത്തും അനുഭവങ്ങളുടെ ഉറവപൊട്ടലാണ്. കണ്ടതും അറിഞ്ഞതുമായ അനുഭവങ്ങൾ. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം ആ കത്തുകൾ വായനക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക്.

ML / Malayalam / P Kunjiraman Nair / Eyyakode Sreedharan

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hrudayam Thurakkunna Thakkolukal – P Kunhiraman Nairude Kattukal

ഹൃദയം തുറക്കുന്ന താക്കോലുകൾ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കത്തുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹൃദയം തുറക്കുന്ന താക്കോലുകൾ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കത്തുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *