ഹിന്ദുത്വവും ദേശീയതയും

95.00

ഹിന്ദുത്വവും ദേശീയതയും

മനുവാദികളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നവും വുരുദ്ധവുമായ നിരവധി ചിന്താധാരകളെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചാർവാകനും കണാദനും ബ്രഹസ്പതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേരുകൾ ഇതിൽ പ്രസ്‌ക്തമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ സൃഷ്ടികൾ പലപ്പോഴും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ളതായാണ് ചരിത്രവസ്തുക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെയെല്ലാം ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമാണ്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവതാരികയിൽ.

വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ചരിത്രകൃതികൾ എന്ന രീതിയിലാണ് സംഘപരിവാർ വാദമുഖങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നു കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

ML / Malayalam / Venugopal K A / വേണുഗോപാൽ കെ എ

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hinduthvavum Deseeyathayum

ഹിന്ദുത്വവും ദേശീയതയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദുത്വവും ദേശീയതയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *