ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം – ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

200.00

ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം

ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

വേദങ്ങളെയും സ്മൃതികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമതമ‌ാണോ യഥാര്‍ത്ഥ ഹിന്ദുമതം? ചാതുര്‍വര്‍ണ്യത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ മതമാണ് ഹിന്ദുമതമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികള്‍ അംഗീകരിക്കുന്ന വേദാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ ലളിതമായി വിശദികരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് യുക്തിഭദ്രമായ ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയാണ് ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍

E Chandrasekaran nair

 

വില രൂ200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hindumatham Hinduthawam

ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം – ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം – ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *