മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം, മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

400.00

മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം,
മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 

ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്

സാധാരണ മലയാളികൾക്കു കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധം മലയാള ഭാഷയെ പറ്റി മലയാളഭാഷയിൽ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം. ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥം അതിന്റെ ആധികാരികത കൊണ്ടും സാംസ്‌കാരിക മൂല്യം കൊണ്ടും പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയ ശ്രേഷ്ഠ ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ്.

Herman Gundart / Hermann Gundert

പേജ് 506  വില രൂ400

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hermann Gundert – Malayala Bhasha Vyakaranam

മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം, മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം, മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *