ഹെർമൻ ഹെസ്സേക്ക് ഒരു ആമുഖം – ഡോ പി സി നായർ

140.00

ഹെർമൻ ഹെസ്സേക്ക് ഒരു ആമുഖം
ഡോ പി സി നായർ

 

ഹെർമൻ ഹെസ്സേയുടെ ദാർശനിക ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും.

 

ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ ലോകസാഹിത്യത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹെസ്സേ പുതിയ ദൈവവും ധർമവും വരട്ടെയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അനേകം തലങ്ങളുള്ള ഒരു കാല്പനിക ഭാവാത്മകത ഹെസ്സേ ആധുനിക യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു.

Hermann Hesse

പേജ് 146 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Herman Hessekku Oru Amukham – C P Nair

ഹെർമൻ ഹെസ്സേക്ക് ഒരു ആമുഖം – ഡോ പി സി നായർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹെർമൻ ഹെസ്സേക്ക് ഒരു ആമുഖം – ഡോ പി സി നായർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *