ഗുരുവും കവിയും കവിതയും

80.00

ഗുരുവും കവിയും കവിതയും
ഒരു സാഹിത്യകാരനെന്ന നിലയിൽ കാലമല്ല ആശാനെ സൃഷ്ടിച്ചത്.  ആശാനായിരുന്നു കാലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൽ ആശാന് അഗ്രമസ്ഥാനം കൊടുത്ത് അലങ്കരിച്ചവർ പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തിയത് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു.  പരമകാരുണികനും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുമായ ഒരു മഹാ ഗുരു ആത്മബലം പകരാൻ അരികത്തുണ്ടായിരിക്കെ ഈ കവി എങ്ങോട്ടെല്ലാമാണ് മലക്കം മറിയുന്നത്.  സ്‌നേഹഗായകനെന്നു ലോകം വാഴ്ത്തിയ ആശാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി.
ML / Malayalam / Narayana Guru / Sreenarayana / Kerala History
✅ SHARE THIS ➷

Description

Guruvum Kaviyum Kavithayam

ഗുരുവും കവിയും കവിതയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുവും കവിയും കവിതയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *