ഗുരുദേവൻ

50.00

ഗുരുദേവൻ
കഥാപ്രസംഗകലയുടെ ചിമിഴിൽ മിഴിവോടെ സാംബശിവൻ നിറച്ച ഒരു അന്യൂന ശില്പമാണ് ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതകഥ അവലംബിച്ചുള്ള ‘ഗുരുദേവൻ’.  സാംബശിവന്റെ ഈണവും കവിതയും വചനവും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കൃതി.
ML / Malayalam / Narayana Guru / SNDP
✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Gurudevan

ഗുരുദേവൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുദേവൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *