ഗുരുദേവൻ

50.00

ഗുരുദേവൻ
കഥാപ്രസംഗകലയുടെ ചിമിഴിൽ മിഴിവോടെ സാംബശിവൻ നിറച്ച ഒരു അന്യൂന ശില്പമാണ് ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതകഥ അവലംബിച്ചുള്ള ‘ഗുരുദേവൻ’.  സാംബശിവന്റെ ഈണവും കവിതയും വചനവും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കൃതി.
ML / Malayalam / Narayana Guru / SNDP
✅ SHARE THIS ➷

Description

Gurudevan

ഗുരുദേവൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുദേവൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *