ഗോത്രായണം – ഇരിഞ്ചയം രവി

235.00

ഗോത്രായണം

 

ഇരിഞ്ചയം രവി

 

പൗരോഹിത്യവും ആര്യാധിനിവേശവും
വലംവച്ച രാമായണത്തെ സ്വതന്ത്രവും ശക്തവുമായി പുനർവിചാരണ ചെയ്യുന്ന നോവൽ. വെന്തുരുകുന്ന ശ്രീരാമന്റെ മനസികക്ഷോഭങ്ങളെ നോവൽ വരച്ചിടുന്നു. പൊരുതുന്ന ദ്രാവിഡഗോത്രജരുടെ നിലവിളികൾക്ക് കാതോർക്കുന്നു… അവരുടെ പോർവിളികളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു
രാമായണത്തിന്റെ അന്തർശോഭ മങ്ങാതെ രാമന്റെ മോചിതമനസ്സിനെ ആഖ്യാനസമ്പുഷ്ടതയാൽ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്ന കൃതി.

Irinjayam Ravi / Irinchayam Ravi / Erinchayam Ravi

പേജ് 282 വില രൂ235

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Gothrayanam – Irinchayam Ravi

ഗോത്രായണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗോത്രായണം – ഇരിഞ്ചയം രവി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *