ഗോത്രഭാഷയില്‍ നിന്നും മലയാള ലിപിയിലേക്ക്

70.00

ഗോത്രഭാഷയില്‍ നിന്നും മലയാള ലിപിയിലേക്ക്

അട്ടപ്പാടിയുടെ അക്ഷരഗാഥ

 

ഡോ ​എന്‍ ജയദേവന്‍

 

സാക്ഷര – വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളില്‍ അന്യാദൃഷമായ മാതൃകകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച കേരളം, ആദിവാസി സാക്ഷരത – വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കിയ ഒരു നൂതന പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിജയഗാഥയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത്.

D N Jayadavan

വില രൂ70

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Gothra Bhashayilninnum Malayala Lipiyilekku

ഗോത്രഭാഷയില്‍ നിന്നും മലയാള ലിപിയിലേക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗോത്രഭാഷയില്‍ നിന്നും മലയാള ലിപിയിലേക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *