దేవుడి భ్రమలో – రిచర్డ్ డాకిన్స్ [తెలుగు అనువాదం]

(4 customer reviews)

599.00

దేవుడి భ్రమలో
రిచర్డ్ డాకిన్స్

International Best Seller in Telugu

రిచర్డ్ డాకిన్స్ రచించిన “ది గాడ్ డెల్యూషన్” తెలుగు అనువాదం
ISBN 978-81-968969-7-3

పేజీలు 468  ధర రూ599

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

God Delusion – Richard Dawkins (Telugu Translation)

దేవుడి భ్రమలో – రిచర్డ్ డాకిన్స్ (తెలుగు అనువాదం)

రిచర్డ్ డాకిన్స్ రచించిన “ది గాడ్ డెల్యూషన్” తెలుగు అనువాదం

4 reviews for దేవుడి భ్రమలో – రిచర్డ్ డాకిన్స్ [తెలుగు అనువాదం]

 1. Mallesh Rao

  a thought-provoking and insightful read.

 2. Kiran Babu Khandavalli

  Doubt your faith? Read The God Delusion.

 3. Prabhu Kolati

  A groundbreaking and controversial work by Richard Dawkins. I really enjoyed it.

 4. Balu Raju

  This is one of the best books I have ever read. I always recommend youngsters to read this.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *