ജി കെ മാജിക് മെമ്മറി ട്രിക്‌സ്

170.00

ജി കെ മാജിക് മെമ്മറി ട്രിക്‌സ്

 

വിപിൻ തോമസ്

 

 

വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവിത വിജയം തേടുന്നവർക്കും മത്സരപ്പരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തുന്നവർക്കും ഏറെ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച റഫറൻസ് പുസ്തകം.

 

പേജ് 176 വില രൂ170

✅ SHARE THIS ➷

Description

GK Memory Tricks

ജി കെ മാജിക് മെമ്മറി ട്രിക്‌സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജി കെ മാജിക് മെമ്മറി ട്രിക്‌സ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *