ഗീതാഞ്ജലി – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

250.00

ഗീതാഞ്ജലി

രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

പഠനവും സമാഹരണവും എന്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍
ലോകസാഹിത്യത്തിലെ നിത്യവിസ്മയങ്ങളിലൊന്നാണ് ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സൗന്ദര്യ ദര്‍ശനവും സാരള്യബോധവും ഗീതാഞ്ജലിയെ ഒരുപോലെ ഗാംഭീര്യത്തിന്റെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാക്കി മാറ്റുന്നു ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കൃതം മലയാളം പരിഭാഷകളുടെ സമാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം സംസ്കൃതത്തിലെയും മലയാളത്തിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച പരിഭാഷകളോടൊപ്പം പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു വിവര്‍ത്തനം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലഘു പഠനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്.

Rabindarnathtagore

വില രൂ250

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Gitanjali – Tagore

ഗീതാഞ്ജലി – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗീതാഞ്ജലി – രവീന്ദ്രനാഥടാഗോര്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *