செங்கிஸ்கானும் நவீன உலகின் உருவாக்கமும்

499.00

செங்கிஸ்கானும்
நவீன உலகின் உருவாக்கமும்
ஜேக் வெதர்ஃபோர்ட்
400 ஆண்டுகளில் ரோமானியப் பேரரசு பெற்ற வெற்றியை 25 ஆண்டுகளில் பெற்றுவிட்ட மங்கோலியப் பேரரசின் சரிதத்தை, செங்கிஸ்கானின் வாழ்க்கை வரலாற்றினூடே சித்தரிக்கின்றது இந்நூல். நவீன உலக வடிவமைப்புக்கான மூன்று புத்தாக்கங்களாக இருந்துள்ள அச்சிடும் கருவி, வெடிமருந்து, திசைமானி இம்மூன்றும் மங்கோலியப் பேரரசு மூலம் கிடைத்தவை. அய்ரோப்பாவின் கேடுகளுக்கெல்லாம் மூலகாரணம் மங்கோலியப் படையெடுப்புகள் என்னும் அய்ரோப்பியரின் வாதத்தை நிராகரிக்கிறார் ஜேக் வெதர் ஃபோர்ட்.

தமிழில்: சா. தேவதாஸ்
வகை : வரலாறு


பக்கங்கள்  424  ரூ499


✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

Genghis Khanum Naveena Olakin Uruvakkamum

செங்கிஸ்கானும் நவீன உலகின் உருவாக்கமும்

Tamil Translation of
Genghis khan and the making of modern world
Jack Weatherford

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செங்கிஸ்கானும் நவீன உலகின் உருவாக்கமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *