ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം

100.00

ഗൗരി ലങ്കേഷ്

ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം

 

കെ ആർ കിഷോർ

അധികാരത്തോട് സത്യം പറയുകയാണ് പത്രധർമം എന്ന് ഗൗരി ലങ്കേഷ് അവസാന ശ്വാസം വരെ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. മരണം അവരെ നിശ്ശബ്ദയാക്കുകയില്ല. ആ വാതിൽപ്പടിയിലെ രക്തം തലമുറകളോട് സത്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ച് നിർഭയമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. – സച്ചിദാനന്ദൻ

Gawri Lankes 
പേജ് 198 വില രൂ100

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Gauri Lankesh – Jeevitham, Porattam, Rakthasakshithwam

ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗൗരി ലങ്കേഷ് ജീവിതം പോരാട്ടം രക്തസാക്ഷിത്വം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *