ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും

95.00

ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും
ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും
സനൽ ഇടമറുക്

 

സനൽ ഇടമറുകിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് “ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും”. ചിന്തയുടെ ഔന്നത്യം തൊട്ടറിയുന്ന നിലപാടുകൾ. യുക്തിചിന്തയുടെ ശക്തിയും സ്‌പന്ദനവും തുടിക്കുന്ന ശക്തമായ ലേഖനങ്ങൾ.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ:

ഫാലൂൺ ഗോങ്
മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി
വിലക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്നവർ ഉദാത്തവൽക്കപ്പെടുന്പോൾ..
വരുന്നു വംശീയ ബോംബ്!
ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ഒരു നാടക നിരോധനവും – ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ
ഏഷ്യയിൽ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് ജോൺപോൾ രണ്ടാമന്റെ ആഹ്വാനം!
മാർപാപ്പയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഉയർത്തുന്ന വിവാദങ്ങൾ
ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷം
ഡൽഹി നഗരത്തിലെ വിചിത്ര ജീവി!
കിംവദന്തികളുടെരാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ.

Sanal Edamaruku / Idamaruku

പേജ് 118 വില രൂ95

✅ SHARE THIS ➷

Description

Gandhiyum Godseyum: Chila Apriya Sathyangal – Sanal Idamaruku

ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *