ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും – ഇ എം എസ്

180.00

ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

ഇ എം എസ്

ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയദർശനം വൈരുധ്യാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ വിലയിരുത്തുന്ന ഇ എം എസ് കൃതി

EMS / E M S Namboothirippad

E M S
പേജ്192 വില രൂ180

✅ SHARE THIS ➷

Description

Gandhiyum Gandhisavum – EMS

ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും – ഇ എം എസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും – ഇ എം എസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • EMS Manthrisabha - Charithravum Rashreeyavum 1957 ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ - ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

  ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ – ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

  240.00
  Add to cart
 • EMS - Athmakatha ഇ എം എസ് ആത്മകഥ

  ഇ എം എസ് ആത്മകഥ

  380.00
  Add to cart
 • Jathiyum Samudayavum Rashtriyavum Yugangalilude ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ

  ജാതിയും സമുദായവും രാഷ്ട്രീയവും യുഗങ്ങളിലൂടെ

  25.00
  Add to cart