എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ

50.00

എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ
പ്രൊഫ. വിശ്വമംഗലം സുന്ദരേശൻ

വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയുടെ ചില നേർചിത്രങ്ങൾ. സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്ക് മരണം വിധിക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബീഭത്സതകൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഏകതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മത തീവ്രവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചോരപ്പുഴകൾ ഗാന്ധിജി മുതൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് വരെയുള്ള ചരിത്ര വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 11  ലേഖനങ്ങൾ.

പേജ് 58    വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ezhutho Ninte Kazhutho

എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *