എന്റെ രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങൾ – വി രാജകൃഷ്ണൻ

115.00

എന്റെ രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങൾ

വി രാജകൃഷ്ണൻ

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പിന്നിട്ടതും പിന്നിടുന്നതുമായ രാഷ്ട്രീയ അപചയങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കൃതി. ഗാന്ധിജി, നെഹ്രു, പട്ടേൽ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ജിന്ന, ഡാങ്കേ, ഫിറോസ് ഗാന്ധി, വി.കെ കൃഷ്ണമേനോൻ, അച്യുതമേനോൻ തുടങ്ങിയവർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രിയ ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം ഒരു സാഹത്യവിമർശകന്റെ ആഖ്യാനചാരുത ഈ ലേഖനങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

V Rajakrishnan

വില രൂ 115

✅ SHARE THIS ➷

Description

Entta Rashtriyalekhanagal

എന്റെ രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങൾ – വി രാജകൃഷ്ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങൾ – വി രാജകൃഷ്ണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *