എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – ടി പത്മനാഭൻ

130.00

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ
ടി പത്മനാഭൻ

 

കഥയുടെ വർഷം പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം വിഭാഗം ടി പത്മനാഭവൻ, എം ടി വാസുദേവൻനായർ, കോവിലൻ, ഒ വി വിജയൻ, മാധവിക്കുട്ടി, എൻ പി മുഹമ്മദ്‌ എന്നിവർ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്വന്തം കഥകളെ വായനക്കാർക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. ചിരപരിചിതരായ എഴുത്തുകാരുടെ ഹൃദയപഥങ്ങളും വായനക്കാരുടെ ആസ്വാദനപഥങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു നേർമുഖം സാധ്യമാക്കുന്ന ആറു പുസ്തകങ്ങൾ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കഥാകൃത്തുക്കൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുപിടിച്ചവയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ്വസന്ദർഭങ്ങൾ.

 

T Pathmanabhan / T Padhmanabhan

 

 

പേജ് 128 വില രൂ 130

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ente Priyappetta Kathakal – T Padmanabhan

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – ടി പത്മനാഭൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *