എന്റെ ഇന്ത്യ- എ.പി.ജെ. അബ്‍ദുൾ കലാം

220.00

എന്റെ ഇന്ത്യ

 

എ.പി.ജെ. അബ്‍ദുൾ കലാം

 

ഇന്ത്യയെ സ്വപ്നം കാണാന്‍ പഠിച്ച എ പി ജെ അബ്ദുല്‍ കലാം, സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരിയും ലളിതമായ ജീവിതവുമായി ഇന്നും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസില്‍ ജീവിക്കുന്നു.പ്രഭാഷണ കലയെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് വെച്ചയാളാണ് കലാം.യുവാക്കള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഏറെ പ്രചോദനം നല്‍കുന്നവയായിരുന്നു കലാമിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാമിന്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ‘എന്റെ ഇന്ത്യ’യില്‍

A P J Abdhul Kalam / A P J Abdul Kalam

പേജ് 190 വില രൂ220

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ente India

എന്റെ ഇന്ത്യ- എ.പി.ജെ. അബ്‍ദുൾ കലാം

A P J Abdhul Kalam / A P J Abdul Kalam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ ഇന്ത്യ- എ.പി.ജെ. അബ്‍ദുൾ കലാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *