തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ – ഇ എം എസ്

290.00

തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ
ഇ എം എസ്

ഇഎംഎസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ ആദ്യമായി പുസ്തകരൂപത്തിൽ. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനത്തിന് കേരള ചരിത്രം നൽകുന്ന തിളക്കമാർന്ന മാതൃക.

EMS / E M S / Namboothirippad
പേജ് 450 വില രൂ290

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

EMS – Therenjedutha Niyamasabha Prasangangal

തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ – ഇ എം എസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *