ഇ എം എസ് മകളുടെ ഓർമകൾ

280.00

ഇ എം എസ്
മകളുടെ ഓർമകൾ

 

ഇ എം രാധ

 

നേടുന്നതിലല്ല, ത്യജിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് മഹത്വം എന്ന് അച്ഛൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് അച്ഛൻ സ്വന്തം സഖാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും നൽകിയ ജീവിത സന്ദേശം.

2015ലെ അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി.

E M Radha

പേജ് 298 വില രൂ280

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

EMS – Makalude Ormakal – E M Radha

ഇ എം എസ് മകളുടെ ഓർമകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇ എം എസ് മകളുടെ ഓർമകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *