എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ – എ എം ഷിനാസ്‌

250.00

എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ

 

ചരിത്രവിജ്ഞാനീയത്തിലെ പുതുവഴികൾ

എ എം ഷിനാസ്‌

 

അന്വേഷണാത്മകവും സാംസ്‌കാരികചരിത്രബോധപരവുമായ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ചരിത്രവിജ്ഞാനീയചത്തിന്റെ പുതുവഴികളെ അർഥവത്താക്കുന്ന പുസ്തകം.

Indian Diversity / Diverse India

പേജ് 226 വില രൂ250

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ellavarum Indiakkar Pakshe Kudiyettakkar

എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ – എ എം ഷിനാസ്‌

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ – എ എം ഷിനാസ്‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *