എലിപ്പത്തായം – അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

70.00

എലിപ്പത്തായം

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. സവിശേഷമായ രചനാരീതി. സാധാരണ വായനക്കാർക്കും ചലച്ചിത്രവിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

പേജ് 116 വില രൂ70

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Elippathayam

എലിപ്പത്തായം – അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എലിപ്പത്തായം – അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *