ഈ രാമൻ ഏതാണ്?

100.00

ഈ രാമൻ ഏതാണ്?

 

ബിനോയ് വിശ്വം

 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത സമുന്നത നേതാക്കളിലൊരാളാണ് ബിനോയ് വിശ്വം സമകാലീന ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴായി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാപട്യവും അപകടവും അനാവരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ. മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലും ആശയ പ്രചരണത്തിനും ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഗ്രന്ഥമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.

(അവതാരികയിൽ പ്രൊഫ കെ എൻ പണിക്കർ)

Binoy Viswam / Visvam / Hinduthva / RSS / R S S

പേജ് 114 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ee Raman Eathanu? – Binoy Viswam

ഈ രാമൻ ഏതാണ്?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈ രാമൻ ഏതാണ്?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *