ഈശ്വരന്റെ കഷ്ടകാലം – സുകുമാർ അഴീക്കോട്

100.00

ഈശ്വരന്റെ കഷ്ടകാലം – സുകുമാർ അഴീക്കോട്

തീപാറുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കേരളസമൂഹത്തെ തൊട്ടുണർത്തിയ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ. നന്മയുടെ മതമാണ് ശ്രീനാരായണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഏകമതം.  ഇത് ലഭിക്കുവാൻ  ദേവാലയങ്ങളിൽ പോയി പൂജിക്കേണ്ട. പുരോഹിതന്റെ സഹായം വേണ്ട. ആചാരങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ടിക്കേണ്ട. നല്ല മതത്തിന്റെ പ്രകടനം നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഉദയത്തിലുടെയാണ്.

ML / Malayalam / Sukumar Azheekode / Essays / Lekhanangal

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

Out of stock

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Easwarante Kashtakalam

ഈശ്വരന്റെ കഷ്ടകാലം – സുകുമാർ അഴീക്കോട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈശ്വരന്റെ കഷ്ടകാലം – സുകുമാർ അഴീക്കോട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *