ഡോ പി പല്പു ധർമബോധത്തിൽ ജീവിച്ച കർമയോഗി

210.00

ഡോ പി പല്പു
ധർമബോധത്തിൽ ജീവിച്ച കർമയോഗി
എം കെ സാനു

മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭാവിയെക്കുറിക്കുന്ന അചഞ്ചമായ പ്രതീക്ഷ എന്നിവ ഡോ പല്പുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. കുമാരനാശാനെന്ന കവിയെ മലയാളത്തിനു നൽകുന്നതിൽ നാരായണഗുരുവിനുള്ള ഭാഗധേയം ഡോ പല്പുവിനുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ ജീവചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കത്തുകളും ചരിത്രരേഖകളും ഉപാദാനമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ചരിത്രരചനയുടെ ജീവാംശം ചോർന്നു പോകാതെ പ്രൊഫ എം കെ സാനുവിന്റെ തൂലിക ഒരു നിയഗോ പൂർത്തിയിലെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ പുസ്തകം. കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പുനർവായനയ്ക്കു ഉപകരിക്കുന്ന രചന.

Prof M K Sanu

പേജ് 150 വില രൂ210

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dr P Palpu – Dharmayogathil Jeevicha Karmayogi – M K Sanu

ഡോ പി പല്പു ധർമബോധത്തിൽ ജീവിച്ച കർമയോഗി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ പി പല്പു ധർമബോധത്തിൽ ജീവിച്ച കർമയോഗി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *