ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ

180.00

ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി
ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ

മനുഷ്യജന്മങ്ങളെ നിരന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഓരോ മനുഷ്യനെയും കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ലോകമനസ്സാക്ഷിയുടെ ഭാരം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ. വെളിച്ചം നൽകുന്ന ദർശനങ്ങൾ, അത്യപൂർവമായ കത്തുകൾ.

പരിഭാഷ
പി ജയലക്ഷ്മി

ML / Malayalam / Dostoyevsky / Dostoevsky / P Jayalakshmi / Sankeerthanam Pole

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dostoevsky – Jeevitham, Darshanam, Kathukal

ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *