ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി – ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ

180.00

ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി
ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ

 

തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടാതെ മനുഷ്യജന്മങ്ങളെ നിരന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഓരോ മനുഷ്യനെയും കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കുകയും ലോകമനസ്സാക്ഷിയുടെ ഭാരം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ വച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ദസ്തയേവ്‌സ്‌കിയുട ജീവിതം. സംഘർഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സ്‌നേഹവും നിറഞ്ഞ അത്യപൂർവമായ കത്തുകൾ. വെളിച്ചം നൽകുന്ന ദർശനങ്ങൾ.

ആഗ്രഹമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നത് ദുഃഖകരമാണ്. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഞാൻ ഭയം കൊണ്ട് കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും സൂര്യപ്രകാശം തുളച്ചിറങ്ങാത്ത ഒരു ധ്രുപ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു. കുറെക്കാലമായി പ്രചോദനത്തിന്റെ ഒരു ചെറുകണിക പോലും എന്നിൽ പൊട്ടിവിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില്ലോണിലെ തടവുകാരന് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ മരണ ശേഷം തോന്നുന്ന വികാരമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത്.   –  ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി

 

പരിഭാഷ – പി ജയലക്ഷ്മി

 

പേജ് 258 വില രൂ180

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dostoevsky – Jeevitham, Darshanam, Kathukal

ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി – ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി – ജീവിതം, ദർശനം, കത്തുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *