ദിവ്യന്മാരും തട്ടിപ്പുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ബി പ്രേമാനന്ദ്

120.00

ദിവ്യന്മാരും തട്ടിപ്പുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ

 

 

ബി പ്രേമാനന്ദ്

ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നും ഇന്നലെയുമല്ല. എത്രയെത്ര പാതകങ്ങൾ ആ പേരിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ടായതുപോലോ ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും മതമോ മതങ്ങളോ അവയുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളോ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുവാനും ദ്രോഹിക്കുവാനും സ്വന്തം താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധന്മാർ മതത്തെയും ദൈവത്തെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

B Premanand / Premananth

പേജ് 100 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Divyanmarum Thattippukalum Nuttandukalilude – B Premanand

ദിവ്യന്മാരും തട്ടിപ്പുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ബി പ്രേമാനന്ദ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദിവ്യന്മാരും തട്ടിപ്പുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ – ബി പ്രേമാനന്ദ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

  • Divyathbhuthangal Sasthra Drishtiyil ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ

    ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ

    160.00
    Add to cart