ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും

75.00

ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും

 

പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

 

മത്സ്യം മുതൽ ഒടുവിൽ ബുദ്ധനെ വരെ അവതാരമാക്കിയ കെട്ടുകഥകളുടെ, ദശാവതാരകഥകളുടെ സാംഗത്യവും അതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും യുക്തിഹീനതയുമെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി പെരിയാർ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

Periyar / EVR / E V R / Ramaswami

പേജ 84  വില രൂ75

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dasavatharangalum Kettukathakalum – Periyar

ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദശാവതാരങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *