ദലിതരും സാമൂഹിക നീതിയും – രാം പുനിയാനി

110.00

ദലിതരും സാമൂഹിക നീതിയും
രാം പുനിയാനി

ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആറിലൊന്നിലധികമുള്ള, ഏകദേശം 16 കോടി ജനങ്ങൾ അഥവാ കീഴാളർ എന്ന പദവി കാരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും പൊതുശ്രേണിയിൽ നിന്നും നിഷ്‌കാസിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അക്ഷരാർഥത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഇരകളാണവർ. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അനുഭവിക്കുന്ന പോലീസിന്റെയും സവർണ വിഭാഗങ്ങളുടെയും കൈകളാൽ പീഢനമനുഭവിക്കേണ്ടി വരുകയും നിലവാരമില്ലാത്ത തൊഴിലിടങ്ങൾ, സ്വത്തുസമ്പാദനം തടയുക തുടങ്ങി നിരവധി വിവേചനങ്ങൾ അവർ സമൂഹത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ധാരാളം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പൂർണമായും അയിത്തം കല്പിച്ചു മാറ്റിനിർത്തപ്പെടുന്നതിനെ ഇന്ത്യയുടെ അപ്പാർത്തീഡ് (വർണവിവേചനം) എന്നു വിളിക്കാം.

Ram Puniyani / Punyani

പേജ് 116 വില രൂ110

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Dalitharum Samoohika Neethiyum – Ram Puniyani

ദലിതരും സാമൂഹിക നീതിയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദലിതരും സാമൂഹിക നീതിയും – രാം പുനിയാനി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *