ദലിതൻ – കെ കെ കൊച്ച്

395.00

ദലിതൻ

 

കെ കെ കൊച്ച്

കേരളീയ പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ ദലിതുകളുടെയും കീഴാള വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പുകൾക്കും വേണ്ടി നിരന്തരം എഴുതുകയും ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കെ കെ കൊച്ചിന്റെ അസാധാരണമായ ആത്മകഥ. പൊതുബോധത്തിന്റെ മാനവികാംശം അർഹിക്കുന്ന കുറെ പച്ചമനുഷ്യരുടെ ജീവിത രേഖകൂടിയാകുന്ന കൃതി.

K K Kochu, Kochchu

പേജ് 400 വില രൂ395

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dalithan – K K Kochu

ദലിതൻ – കെ കെ കൊച്ച്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദലിതൻ – കെ കെ കൊച്ച്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *