ദളിത് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

160.00

ദളിത് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
കെ കെ എസ് ദാസ്

 

1810 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള ദളിത് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പഠനഗവേഷണങ്ങളുടെ ആധികാരികതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

K K S Das / KKS Das / Dalit / Dalith 

പേജ് 170 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dalith Janathayude Swathanthrya Samaram

ദളിത് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദളിത് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *