ദൈവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

160.00

ദൈവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

 

 

ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കൃതി.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രയോഗവും വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ വേരുകളിലേക്കു കടന്നു ചെല്ലുകകൂടി ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം. ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധാനമായ മൗദൂദിസവും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിനിധാനമായ ഖുതുബിസവും വിമർശന വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു. ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും പരസ്പര പോഷകത്വം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം.

Hameed Chennamangaloor

പേജ് 212 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Daivathinte Rashtreeyam – Hameed Chendamangaloor

ദൈവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *